През месец април експертите на РИОСВ Шумен са извършили 111 проверки, при които се провериха 108 обекта. 68 са плановите, а 43 са извънредните проверки. Постъпили са 14 сигнала, от тях  5 – за  намерени бедстващи птици от вида Бял щъркел със счупени криле. Птиците бяха изпратени за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани”- в Стара Загора.

Проверени са 13 фирми, извършващи дейност с отпадъци, относно спазването на изискванията в издадените им документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При проверките се установи, че се спазват законовите изисквания и условията в разрешителните им документи.

Събраните суми от РИОСВ – Шумен за април са 4609,84 лв., от текущи месечни санкции – 3859,84 лв. Сумите по наложени имуществени санкции и глоби са 750 лв. 3087,85 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Директорът на РИОСВ – Шумен е издал наказателно постановление за 10 000 лв., имуществена санкция на „Тракия глас България“ ЕАД за  допуснато нарушение в изискванията, определени в комплексното разрешително на дружеството.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно