Общо 11,30 куб. м незаконно добити дърва за огрев, пет каруци и моторен трион са задържани през изминалата седмица при проверки на горските стражари към Североизточно държавно предприятие. Съставени са 35 акта и осем констативни протокола по Закона за горите.
В периода от 27 ноември до 4 декември на територията на горските и ловни стопанства към СИДП са извършени 698 проверки. 143 от тях са на обекти за добив на дървесина, 185 – на превозни средства, 288 – на ловци, а 82 – на други физически лица.  
За незаконната сеч на 6 куб. м дървесина служителите на ДГС „Варна” са съставили шест акта и констативен протокол. Конфискувана е една каруца.
Каруца са задържали и горските стражари към ДГС „Суворово”. Те са установили нерегламентиран добив на 1,80 куб. м дърва за огрев, за което са съставени четири акта и четири констативни протокола по Закона за горите. От нарушителите е конфискуван и моторен трион.
При обход на територията на ДЛС „Шерба” през изминалата седмица са съставени 19 акта.  
В резултат от системните проверки в ДЛС „Балчик” са задържани 1 куб. м дърва за огрев, каруца и инструмент за дърводобив. За нарушенията са съставени два акта.
Два акта отчитат и горските стражари към ДЛС „Тервел”. При проверките на територията на стопанството са задържани 0,5 куб. м незаконно добита дървесина и една каруца.   
За незаконната сеч на 1 куб. м дърва за огрев в обхвата на ДЛС „Паламара” са съставени два акта и констативен протокол, а една каруца е конфискувана.    
По един констативен протокол са съставили и горските стражари към ДГС „Шумен” и ДГС „Генерал Тошево”, където е установен нерегламентиран добив на 1 куб. м дърва за огрев.
С настъпването на зимата контролът в горите е засилен, а на местата с висока концентрация на нарушения се извършват масирани проверки, информират от Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори в четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно