Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Шумен е голяма инвестиция в подобряване на здравето на хората и опазването на околната среда. През 2016 г. “Строително-предприемачески холдинг” завърши и пусна в експлоатация съоръжение, което обслужва 132 000 еквивалентни жители в града и околността. Това е и 51-та пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена с европейско финансиране по оперативна програма “Околна среда”.

Процесите на работа в съоръжението, както и всички режими, са напълно автоматизирани и модерни, което нарежда Шумен до развитите европейски градове в това отношение.

Пречиствателната странция е изградена според най-високите съвременни изисквания. На най-високо ниво са и енергийните изисквания. Токът, който се произвежда от добития газ, задоволява повече от половината от нуждите на самото съоръжение. Обърнато в цифри, това са около 600 000 лв спестени пари годишно.”, споделят от “Строително-предприемачески холдинг

Повече от 11 000 куб. м бетон и около 900 тона арматура са били необходими за построяването на пречиствателната станция. Общият хидравличен обем на съоръженията на площадката е над 45 000 куб. м. Система от басейни спомагат за биологичното пречистване на водата. В тази зона се понижава въглеродната, азотната и фосфорна замърсеност на водата до нивата, допустими за заустване в река Поройна, определена като чувствителна зона. 

От “Строително-предприемачески холдинг” коментират, че за една година станцията в Шумен отстранява хиляди тонове органично и химично замърсяване, неразтворени вещества, азот и фосфор. Съоръжението е проектирано да работи в няколко режима на работа, които да осигурят огромен ефект на пречистване от органично и химично замърсяване, от неразтворени вещества, както и от високи количества азот и фосфор.

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно