• Снимка: Topnovini.bg

От Областната комисия по приема на ученици в VІІІ клас съобщават на бъдещите осмокласници какво трябва да направят през следващите дни, за да продължат образованието си. От днес тече срокът за записване и учениците трябва да знаят, че:

Срокът за подаване на документи за участие в приема – в електронната платформа или на хартиен носител – тече в работните дни от 16 юни (петък) до 22 юни (четвъртък) включително;

Никой седмокласник не продължава автоматично в училището, в което се е обучавал - всеки ученик трябва да подаде заявление за участие в класиране, в което подрежда избрани от него паралелки от училища, осъществяващи държавен план-прием;

Класирането се извършва от компютърна програма съобразно подредбата на желанията и състезателния бал на ученика /формиран от оценките от приемните изпити (80%) и балообразуващи предмети, определени от приемащото училище (20%)/;

Заявлението може да бъде подадено както в електронна платформа, така и на хартиен носител – според желанието и възможностите на ученика;

За осигуряване на по-бърз и лесен достъп на учениците от по-малките и отдалечени от областния център населени места се създават комисии за приемане на заявления във всеки общински център както следва:

 • Община Велики Преслав – ОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Велики Преслав;

 • Община Венец – СУ «Никола Й. Вапцаров», с. Венец;

 • Община Върбица – СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Върбица;

 • Община Каолиново – СУ «Георги Ст. Раковски», гр. Каолиново; Община Каспичан - СУ «Панайот Волов», гр. Каспичан;

 • Община Никола Козлево – СУ «Цанко Б. Церковски», с. Никола Козлево; Община Нови пазар – СУ «Васил Левски», гр. Нови пазар;

 • Община Смядово – СУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Смядово; Община Хитрино – СУ «Д-р Петър Берон», с. Хитрино;

 • Община Шумен - СУ «Йоан Екзарх Български», гр. Шумен за следните училища: ІІ ОУ «Д-р Петър Берон», ІХ ОУ «Панайот Волов», СУ «Васил Левски», СУ «Йоан Екзарх Български», СУ «Сава Доброплодни», ОУ «Христо Ботев» - с. Друмево, ОУ «Панайот Волов» - с. Мадара, ОУ «Христо Ботев» - с. Ивански», ученици от други общини на Шуменска област или от други административни области; - Община Шумен - СУ «Панайот Волов», гр. Шумен за следните училища: ІІІ ОУ «Димитър Благоев», VІ ОУ «Еньо Марковски», СУ «Панайот Волов», СУ «Трайко Симеонов», ППМГ «Нанчо Попович», ОУ «Васил Левски» - с. Градище, ОУ «Никола Й. Вапцаров» - с. Дибич, ОУ «Св. св. Кирил и Методий» - с. Царев брод, ученици от други общини на Шуменска област или от други административни области.

Работно време на комисиите за приемане на заявления за участие в І етап на класиране e от 8.00 до 18.00 часа в работните дни от 16 юни до 22 юни включително. Документи, които се подават за участие в приема (когато това става на хартиен носител) са:

1.1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания /предоставя се от комисията и се попълва на място/;

1.2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;

1.3. Копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити /при кандидатстване извън административната област, в която ученикът се е обучавал и е положил приемните изпити/;

1.4. Копие на медицинско свидетелство /при кандидатстване за профил „Физическо възпитание и спорт” и/или за специалности от професии/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

1.5. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VІІ клас, и/или на олимпиадата по мантематика в VІІ клас, съдържащ резултата от съответното състезание (когато кандидатът се ползва от правото си).

*По отделен ред, определен в чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г., над държавния прием се приемат близнак, чийто брат или сестра е приет/а по общия ред, или дете с двама починали родители.

**През настоящата учебна година документи по т. 1.5. могат да бъдат представени от ученици от други административни области.

Реагирай на публикацията

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно