Община Хитрино ще кандидатства по проект за административна сграда

Снимка: bnr.bg
Снимка: bnr.bg

Общинският съвет в Хитрино одобри план -сметката за 2017 година относно събирането на битови отпадъци, транспортирането им до депо, както и за проучване, проектиране и изграждане на депо за битови отпадъци. Предвижда се и закупуването на 20 контейнера тип „Бобър“на стойност 12 000 лева.

Зимното и лятното почистване на улични платна, площади и други територии от населените места ще струва 8000 лева, според представените анализи.

Цялостната издръжка на дейност „Чистота“ ще коства на общината 54 000 лева.

Съветниците упълномощиха кмета на Хитрино Нуридин Исмаил да извърши всички действия за закупуване на недвижим имот, представляващ застроено дворно място на ул.“Възраждане“ със застроена площ 540 кв.м.

Според кмета намеренията на общината са да кандидатства по проект с три сгради и да стане една стилна административна сграда, в която освен административни услуги да се развиват младежки, спортни и културни мероприятия. Вече е договорена цената 87 000 лева.

„Всичко трябва да стане бързо, за да не пропуснем сроковете по проекти“, заяви кметът.

Коментари