И Окръжният съд в Шумен осъди бившата директорка на Селскостопанската гимназия във Велики Преслав

Окръжният съд в Шумен потвърди условна присъда на Районния съд във Велики Преслав срещу бившия директор на Професионалната гимназия по селско стопанство за присвоени парични средства от бюджета на училището. С присъдата №13 от 18.05.2016 г. на Великопреславския съд подсъдимата Владимира Николова е призната за виновна, че в периода от 30.06.2008 г. до 17.09.2009 г. при условията на продължаващо престъпление в качеството си на длъжностно лице, директор, присвоила чужди пари в размер на 20 408,74 лв. Престъплението е по чл. 201 от НК.

От решението на шуменския съд става ясно, че подсъдимата Николова подала заявление в Централно управление на Разплащателната агенция за подпомагане по Програма за развитие на селските райони. В областта на земеделието финансовото подпомагане било организирано чрез Държавен фонд „Земеделие“.

От мотивите по делото е видно, че като изпълнител по мярка 111 Николова включила дъщеря си с договорено възнаграждение в размер на 23 205 лв. Самата подсъдима Николова от името на фирма „Агроойл“, с. Иваново, община Върбица като изпълнител си договаря с ДФ „Земеделие“ възнаграждение от 14923 лв. Името на проекта, с който се кандидатства е „ Изготвяне на проектобюджет по дейности и общ проектобюджет“.

От документите, предоставени на Topnovini.bg e видно, че директорката е представлявала учебното заведение.

Имала е право да сключва от негово име сделки.

Установено е, че са сключени няколко неизгодни сделки, от които са произлезли значителни щети за гимназията в размер на реално заплатените по договора 20408, 74 лв.

С присъдата на Районния съд във Велики Преслав Николова е осъдена да заплати сумата на гимназията. Както и адвокатското възнаграждение в размер на 1142 лв.

Извършвайки цялостна служебна проверка на присъдата, въззивният съд намира, че наложеното на на подсъдимата Николова наказание по вид и размер е съобразно с целите по чл.36 от НК. Правилно съдът във Велики Преслав е преценил, че обществената опасност на деянието е висока, предвид високата стойност на присвоеното имущество, както и предвид общественото положение, което Николова е заемала.

В мотивите на Районния съд във Велики Преслав е отчетен дръзкия административен подход на подсъдимата да сключва договор със своя низходяща. И да се разпорежда с бюджетни средства в своя полза или в полза на дъщеря си.

Николова има и друга присъда от Районния съд във Велики Преслав – пробация. Наказанието вече е изтърпяно, заяви магистрат. Той припомни, че по образуваното срещу Николова наказателно дело от общ характер №141 от 2008 година за съставяне на официални документи с невярно съдържание прокуратурата е поискала лишаване от свобода за една година и шест месеца.

Коментари