Набелязаха мерки за недопускане на птичи грип в Шуменско

Снимка:Topnovini.bg
Снимка:Topnovini.bg

На днешното заседание на Областната епизоотична комисия в Шумен, набелязаха мерките за предотвратяване на проникване на болестта инфлуенца по птиците в областта. Заседанието премина под председателството на зам.-областният управител Петко Шаренков.

До 16 януари трябва да се проведат заседанията на общинските епизоотични комисии. Собствениците на птицевъдни обекти трябва да засилят мерките за биосигурност и дезинфекция на обектите си, а от люпилните в областта трябва да се вземат проби.

Забранява се ловът и разселването на пернат дивеч, както и риболовът от водоеми, обитавани от диви мигриращи птици. Служителите на ОДБХ- Шумен ще организират съвместни проверки с представители на орнитоложки дружества, ловно-рибарски дружества и държавни лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици.

Забранява се и продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на областта, както и провеждането на изложби или каквито и да е било събирания на птици на територията на областта. 

Собствениците на домашни и други видове птици отглеждани на закрито, не трябва да допускат излизането им извън дворовете, контактите между домашни и диви птици, а по възможност трябва да създадат условия за разделното отглеждане на домашни птици и гъски от другите видове пернати.

Към момента в област Шумен няма констатирано огнище на птичи грип, информира д-р Емил Илиев от ОДБХ – Шумен. Към 10 януари, в общо 10 области на страната са регистрирани 46 огнища на инфлуенца по птиците.

Петко Шаренков предложи, а комисията прие набелязаните мерки да бъдат изпратени на хартиен носител и по електронен път до членовете на Областната епизоотична комисия и до кметовете на общините, до 17 часа днес. На председателя на Областната епизоотична комисия трябва да бъде представен работен график за контрол по стриктното изпълнение на мерките. Кметовете на общините в Шуменско трябва да определят места за загробване на птици, за да не се наложи извозването им по-далеч.

Коментари