Факултетът по природни науки в Шуменския университет обявява Ден на отворените врати

Снимка:Topnovini.bg
Снимка:Topnovini.bg

Факултетът по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ обявява Ден на отворените врати. Той ще се състои на 15 декември от 10 до 14 часа в Корпус 1. Преподаватели и студенти ще представят специалностите на факултета и възможностите за качествено и съвременно образование.

Посетителите могат да разгледат изложба на минераложки и скални образци, хербарии на диворастящи растителни видове, колекции от насекоми, препарирани птици и препарати на безгръбначни животни и да наблюдават микроскопски препарати на едноклетъчни организми и червеи. В лаборатория 317 ще им бъде представена компютърна виртуална програма по Физиология на животните и човека и ще бъде показано как се прави растителен терариум (растение в бутилка), а в лаборатории 404 и 406 ще могат да се наблюдават атрактивни химични демонстрации.

Какво е качеството на българското кисело мляко, ще научат всички, които отидат в лабораторията по микробиология. Пак там посетителите ще могат да изолират част от микроорганизми от почвата на Антарктида и да се докоснат до растителния свят на ледения континент. В Деня на отворените врати ще има и астрономически наблюдения в Астрономическия център.

Social

Коментари